Đà Nẵng thu hút doanh nghiệp công nghệ số

Thành phố Đà Nẵng đang tạo hành lang để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chuyển đổi số với mục tiêu đón doanh nghiệp lớn có vai trò “dẫn dắt”.

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định giải pháp phát triển kinh tế số dựa trên phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) và doanh nghiệp (DN) công nghệ số (CNS), trong đó tập trung phát triển DN CNTT-TT, DN có ứng dụng CNS để có vai trò “dẫn dắt” trong chuyển đổi số nhằm tạo ra thị trường và thu hút các DN chuyển đổi số đến Đà Nẵng hoạt động.

Có 5 nhóm ngành được phân loại để thúc đẩy phát triển kinh tế số cũng như có sự đầu tư chuyên sâu. Trong lĩnh vực du lịch, Đà Nẵng cần triển khai CNS phục vụ các hoạt động như thẻ du lịch thông minh, gắn với nền tảng du lịch thông minh tạo ra hệ sinh thái cho người dùng, nhà cung cấp dịch vụ, cơ quan quản lý, tiện ích số. Nhu cầu số hóa các bảo tàng, di tích, điểm tham quan, hình thành sản phẩm du lịch số bằng công nghệ thực tế ảo/thực tế tăng cường và các CNS cũng nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách và hỗ trợ cứu hộ.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thời gian tới thành phố tập trung triển khai các nhiệm vụ liên quan về Trung tâm tài chính vùng, ưu tiên công nghệ Fintech và xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh, phát triển bền vững. Đồng thời, hình thành hệ sinh thái gắn kết DN thương mại điện tử với các nhà sản xuất, nhà phân phối để quản lý chuỗi cung ứng.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics, Đà Nẵng triển khai các hệ thống thông minh hỗ trợ người dân, du khách tìm kiếm, sử dụng phương tiện giao thông công cộng; triển khai Cổng thông tin giao thông trực tuyến, hệ thống giám sát, quản lý thu phí đậu đỗ xe thông minh, hệ thống giám sát điều khiển giao thông qua camera theo thời gian thực... Hình thành các trung tâm kho bãi, chia chọn tự động dựa trên CNS phục vụ logistics.

Trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp: Thành phố sẽ xây dựng và triển khai hiệu quả đề án hỗ trợ DN nhỏ và siêu nhỏ, DN ngành nghề truyền thống, DN sản xuất trên địa bàn chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, thương mại điện tử, ứng dụng sản xuất thông minh; lựa chọn một số DN để triển khai chuyển đổi số, thí điểm mô hình nhà máy thông minh để nhân rộng. Ứng dụng công nghệ, dữ liệu số trong sản xuất nông nghiệp thông minh, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Hoạt động kinh doanh qua mạng, phát triển thương mại điện tử đối với sản phẩm nông nghiệp truyền thống địa phương cũng sẽ được tăng cường, cùng với yêu cầu quản lý, giám sát chất lượng sản phẩm nông nghiệp, thủy sản từ địa phương khác nhập vào Đà Nẵng. Xây dựng hạ tầng dữ liệu lưới điện trên nền GIS; ứng dụng CNS trong điều hành, giám sát việc cung cấp, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện cũng được đặt ra cùng với yêu cầu tự động hóa lưới điện 22kV, triển khai Trung tâm giám sát và điều hành điện chiếu sáng công cộng….

Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2021-2025 Đà Nẵng triển khai chương trình quan trắc chất lượng môi trường, hoàn thành hệ thống quan trắc và phân tích dữ liệu môi trường nước, ao, hồ, sông, biển, không khí tích hợp trên một nền tảng; xây dựng bản đồ số và ứng dụng thông minh quản lý, giám sát hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, cơ sở xả thải, nguồn xả thải, bản đồ dự đoán khu vực ngập lụt, xả thải; hệ thống quản lý, hỗ trợ thu gom rác thải theo thời gian thực. Đưa vào sử dụng và công khai cơ sở dữ liệu đất đai thành phố.

Tin tổng hợp

Liên kết website