Ai Cập áp dụng Hệ thống thông quan điện tử một cửa (ACI) từ ngày 01/10/2021

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, từ ngày 01/10/2021, Ai Cập áp dụng Hệ thống thông quan điện tử một cửa (ACI). Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này cần nhanh chóng nghiên cứu tài liệu, đăng ký tài khoản trên hệ thống, cũng như phối hợp với đối tác nhập khẩu và hãng vận tải trong khai báo thông tin theo đúng quy định.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập, nhằm tự động hóa quy trình hải quan, đơn giản hóa thủ tục và giảm thời gian thông quan, Ai Cập đang áp dụng thử nghiệm Hệ thống thông quan điện tử một cửa mới (ACI system) theo Nghị định số 38/2021 của Bộ Tài chính. Theo đó, hàng hóa phải được đăng ký trên hệ thống điện tử ít nhất 48 giờ trước khi vận chuyển từ nước xuất khẩu.

Đối tượng bị điều chỉnh bởi quy định này là các công ty xuất nhập khẩu, dịch vụ thông quan và công ty vận chuyển đường biển/hàng không. Do đó doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường cần phối hợp với đối tác nhập khẩu và hãng vận tải trong khai báo thông tin theo đúng quy định. Thông tin chi tiết về hệ thống ACI được đăng tải chính thức tại địa chỉ: https://www.nafeza.gov.eg.

Trước đó, Bộ Tài chính nước này cho biết, Hệ thống một cửa được quản lý bởi Công ty Dịch vụ công nghệ Misr (MTS) sẽ được triển khai chính thức từ ngày 01/7/2021. Khi đó hàng hóa vận chuyển vào Ai Cập bắt buộc phải thông qua hệ thống ACI. Bộ trưởng Tài chính cũng chỉ đạo cơ quan Hải quan cấm thông quan bất kỳ hàng hóa nào không đăng ký trước qua hệ thống ACI kể từ ngày 01/7/2021. Tuy nhiên, thời hạn áp dụng Hệ thống quản lý này được kéo dài thêm 3 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10/2021.

Do thời điểm Hải quan Ai Cập chính thức áp dụng sắp đến, Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập khuyến cáo doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường nhanh chóng nghiên cứu tài liệu và đăng ký tài khoản trên hệ thống, cũng như phối hợp với đối tác nhập khẩu để có thể thử nghiệm trước hệ thống.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 7 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ai Cập đạt 277,288 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 55,14 triệu USD.

Nguồn: Bộ Công Thương

Liên kết website